בחן את עצמך – האם מצבך הבריאותי משפיע על העצמאות שלך?

לפניך שאלון שנועד לעזור לך להבין מה הן הנקודות החלשות שלך מבחינה פיזית, שכדאי לך לעבוד עליהן כדי לשפר את אורח חייך  (השאלות לקוחות מתוך מבחני ברג,  DGI, ICARS)